661912974

ACPEP
Cursos adaptats del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

NIVELL  1

AUXILIAR DE PERRUQUERIA (PDF  programa corresponent a CNCP)

AUXILIAR D’ ESTÈTICA  (PDF  programa corresponent a CNCP)

NIVELL   2

PERRUQUERIA PROFESSIONALPDF programa corresponent a CNCP)

HIGIENE – DEPILACIÓ – MAQUILLATGE  ( PDF  programa corresponent a CNCP)

TÉCNIQUES MANS I PEUSPDF programa corresponent a CNCP)

NIVELL   3

ASSESOR/A  D’ IMATGE (personal shopper) (1.580 hores )

(convalidació amb certificats de nivell 2 o Grau Mitjà de Perruqueria o Estètica  (790 hores)

CURSOS INTEGRALS

PERRUQUERIA PROFESSIONAL

NIVELL 1 + NIVELL 2 (1.670 hores)

(alumnes de16 a 18 anys no cal l’ ESO)

ESTÈTICA PROFESSIONAL

NIVELL 1 +  NIVELL 2 (1.650 hores)

(alumne de 16 a 18anys no cal l’ ESO)

Nota: Tots els cursos disposant de un desplegament modular, consultar al Centre  formatiu escollit, per si es del vostra interès realitzar el curs contractant la formació per hores dels mòduls.

L’ ACPEP (associació catalana de perruquers esteticistes professionals) disposa de un servei de ajuda o beca per tal de fer possible la formació amb persones en dificultat econòmica.

Pet sol.licitar informació a: info@acpep.cat

RECONEIXEMENTS:

Certificats de qualificació professional, corresponent als nivells 1,2, i 3 de la Formació Europea, contemplats en l’ annex de la decisió del Consell de les Comunitats Europees (DOCE nº L/ 199/56 DE 31/7/1985. Apte per treballar a ni vell d’ España i de la Comunitat Europea.

CORRESPONDÈNCIA OFICIAL:

Per alumnes que no disposin de la ESO, un cop realitzar el Curs de nivell 1, 2  o 3, tindran opció  voluntària a partir del 18 anys per tal que cels i reconegui a partir de unes proves i quant u convoquin les Comunitats Autònomes la “acreditació de competències”.

Per alumnes  amb ESO, tindran opció voluntària per presentar-se a unes proves  lliura per la obtenció de Cicle Formatiu Grau Mitja, quant u convoquin les Comunitats Autònomes.

CARNET PROFESSIONAL

Al finalitzà el curs,s’ entregarà a l’ alumne  un  CARNET PROFESSIONAL DEL ACPEP, a on es farà constà   la seva formació i els beneficis de associat de  ple dret de  l’ Associacio Catalana de Perruquers i Esteticistes Professionals.

 

DOCUMENTACIÓ PER MATRICULARSE

2 fotografies  carnet

1 Còpia DNI o DOCUMENT IDENTIFICATIU

1 Còpia DNI o DOCUMENT IDENTIFICATIU del tutor/a  per menors de 18 anys

Acceptació del règim interior del Centre formatiu escollit

Acceptació del document de protecció de dades.

Els que disposin de l’ ESO una còpia.

Relacion oferta formativa PDF